Liên hệ với chúng tôi để nhận được những tư vấn về dịch vụ bảo vệ.
Điện thoại: (08) 3502 0009 - Email: info@congtybaovevn24h.com

Kế hoạch huấn luyện PCCC

KẾ HOẠCH
HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC

Đơn vị :
Địa chỉ :

Thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày ...... tháng ....... năm 20.......
Thực hiện Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính Phủ và Thông Tư số 04/2004/TT - BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công An.
Nhằm thiết thực bảo vệ tính mạng của CB-CNV và tài sản của ..................................................................................................................................
Nay CÔNG TY TNHH DV BV NGHĨA BÌNH 24HBAN HUẤN LUYỆN trực thuộc trung tâm huấn của công ty đề ra kế hoạch tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC tại chỗ như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

 • Nhằm nâng cao khả năng chữa cháy của lực lượng tại chỗ và xử lý kịp thời các tình
 • Lực lượng tham gia học tập phải nắm được kỹ, chiến thuật chữa cháy, cứu người. Đồng thời phải sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, phương tiện PCCC trong cơ sở.
 • Trong quá trình huấn luyện đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, phương tiện và tài sản của đơn vị cơ sở; đảm bảo đúng thời gian qui định.
  I. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN:
  1. Lý thuyết:
 • Giới thiệu Luật phòng cháy và chữa cháy, các văn bản pháp qui định của Nhà nước về công tác Phòng cháy và chữa cháy.
 • Một số nguyên nhân gây cháy và các biện pháp đề phòng.
 • Các bài phòng cháy cơ bản: Phòng cháy Điện, Phòng cháy trong quá trình sản xuất.
  1. Thực hành:
 • Sử dụng hệ thống cấp nước chữa cháy, các đội hình chữa cháy cơ bản.
 • Sử dụng các loại bình chữa cháy hiện có.
 • Sử dụng các công cụ phá dỡ.
  I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM HUẤN LUYỆN:
  1. Thời gian huấn luyện...........ngày.Từ ngày............... đến ngày ..................
  + Lý thuyết : ..........ngày.
  + Thực hành : ..........ngày
  Địa điểm huấn luyện: ............................................................................................ Địa chỉ : .........................................................................................................
  I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
  1. CÔNG TY TNHH DV BV NGHĨA BÌNH 24H:
 • Bố trí sắp xếp lực lượng tham gia học tập, bao gồm nhân viên bảo vệ và công nhân làm việc tại nhà máy. (có danh sách kèm theo).
 • Chuẩn bị các dụng cụ học tập và kinh phí cho lớp huấn luyện.
 • Lập danh sách lực lượng tham gia học tập, có lý lịch trích ngang để thuận tiện cho việc điểm danh và kiểm tra (theo mẫu)
 • Chuẩn bị nội dung huấn luyện và cử cán bộ huấn luyện theo kế hoạch.
 • Hướng dẫn cơ sở chuẩn bị các dụng cụ học tập cần thiết.
  I. CÁC QUI ĐỊNH TRONG LỚP HUẤN LUYỆN:
  1. Lực lượng tham gia học tập lý thuyết phải tự mang theo giấy viết để ghi chép.
  2. Trong những giờ học thực hành cần mặc quần áo gọn gàng (tốt nhất là mặc áo quần bảo hộ lao động), mang giày Ba-ta để thuận tiện cho việc tập luyện.
  3. Những người tham gia lớp huấn luyện phải có mặt đúng giờ, thực hiện nghiêm túc các nội qui – qui định huấn luyện và hướng dẫn của giáo viên.
  Trên đây là kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng PCCC của CÔNG TY TNHH DV BV NGHĨA BÌNH 24H. Nhận được kế hoạch này, yêu cầu các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện để lớp học đạt kết quả tốt.

ĐƠN VỊ TẬP HUẤN
ĐƠN VỊ TẬP HUẤN

Khách hàng tiêu biểu