Liên hệ với chúng tôi để nhận được những tư vấn về dịch vụ bảo vệ.
Điện thoại: (08) 3502 0009 - Email: info@congtybaovevn24h.com

Tiêu Chí Hoạt Động Công Ty

Quản lý trực tiếp:
Tại các Mục tiêu bảo vệ, công ty bảo vệ NGHĨA BÌNH 24H xây dựng cơ chế quản lý mục tiêu và quản lý nhân viên bảo vệ  trực tiếp, và thường xuyên. Mỗi mục tiêu bảo vệ được quản lý, điều hành bởi một Đội trưởng bảo vệ, có nhiệm vụ tổ chức, chỉ huy với các bên có liên quan trong công tác bảo vệ.

Đội tuần tra Cơ động:
Ngoài ra, hoạt động nghiệp vụ bảo vệ tại các mục tiêu còn được kiểm tra, giám sát thông qua đội tuần tra cơ động, được tiến hành thường xuyên và ngẫu nhiên, đảm bảo tính trung thực, độc lập, khách quan trong công tác quản lý nghiệp vụ bảo vệ, đồng thời nâng cao ý thức tự giác, tinh thần làm việc, kỷ luật lao động của các nhân viên bảo vệ

Chăm sóc khách hàng:
Hàng tháng, Ban giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ NGHĨA BÌNH 24H, chủ động liên hệ trực tiếp với khách hàng đang sử dụng dịch vụ bảo vệ của công ty thông qua: các cuộc họp định kỳ, các cuộc thăm viếng khách hàng, các tài liệu đánh giá của khách hàng về dịch vụ, kiểm tra mục tiêu nhằm tiếp nhận, xử lý các phản ảnh của khách hàng về dịch vụ, thông qua đó để quản lý chất lượng dịch vụ bảo vệ ngày càng tốt hơn

Bồi dường nghiệp vụ bảo vệ:
Các Đội trưởng mục tiêu, và nhân viên bảo vệ được tham gia các lớp học nâng cao nghiệp vụ do công ty tổ chức hàng tháng (lớp học quản lý dành cho đội trưởng, tái đào tạo nghiệp vụ dành cho nhân viên bảo vệ).  Nhằm trao đổi kinh nghiệm, bổ sung nghiệp vụ, nâng cao trình độ quản lý, cập nhật các kiến thức, kỹ năng chuyên môn đảm bảo phát huy tối đa năng lực nhân viên và chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp.

Điều động định kỳ:
Nhằn phòng chống rủi ro, ngăn ngừa các hiện tiêu cực. Định kỳ từ 03 đến 06 tháng các nhân viên bảo vệ sẽ được điều động, luân chuyển giữa các mục tiêu, hoặc theo yêu cầu của khách hàng

Ngoài ra, Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ NGHĨA BÌNH 24H,  rất chú trọng đến các biện pháp Hành chính, và Tài chính nhằm mang lại quyền lợi cho nhân viên bảo vệ, thông qua các hình thức khen thưởng, kỷ luật, phúc lợi khác…. Với mong muốn “Đặt con người là trung tâm của sự phát triển”, qua đó động viên tinh thần tự giác làm việc, phát huy niềm tự hào, tinh trung thực, đạo đức trong nhề nghiệp, nhằm xây dựng dịch vụ chuyên nghiệp, uy tín.

Khách hàng tiêu biểu